preloader
Dotacja na kapitał obrotowy

Dotacja na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa „RIKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

RIKO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa realizuje projektu pn.

„Dotacja na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa „RIKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa”

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015(2020/N)

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, a tym samym zminimalizowanie skutków wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowane efekty: Otrzymane dofinansowanie przeznaczone jest na zaspokojenie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 250 643,10 zł

Dofinansowanie ze środków  UE wynosi 250 643,10 zł